PRACA W CZECHACH

Robimy to co nam wychodzi najlepiej, ponieważ wiemy jak to zrobić!

DP WORK PL

O NAS

logo-dp_work.png

AGENCJA REKRUTACYJNO - SZKOLENIOWA DP WORK s.r.o. istnieje na rynku od 2007 roku. Jesteśmy w rankingu TOP 5 – 6 Agencji Personalnych w Czechach. Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 344 000 CZK. Jako jedyna Agencja Zatrudnienia otrzymaliśmy Krajową Nagrodę Jakości. Jesteśmy długoletnim członkiem APA - Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia i APPS. Stowarzyszenie Dostawców Usług Personalnych. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2016 i ISO 14001:2016.
 

Na chwilę obecną zatrudniamy około 3 000 pracowników. Dotychczas pośredniczyliśmy w zatrudnieniu i utworzeniu ponad 41 000 nowych stanowisk pracy. Nasza firma wspiera również projekty Europejskiego Funduszu Społecznego, których zadania łączą się w zakresie odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy jedną z pierwszych personalnych firm w Republice Czeskiej, która zawarła umowę zbiorową bezpośrednio ze Związkami zawodowymi KOVO MB, które działają na potrzeby ŠKODA AUTO, współpracujemy również ze związkami zawodowymi koncernu FAURECIA. Zawsze oferujemy legalne zatrudnienie w oparciu o Czeski Kodeks Pracy wyłącznie w renomowanych firmach.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • Praca tymczasowa - sprawdź pracownika lub pracodawcę

 • Stałe zatrudnienie (Rekrutacja i dobór personelu)

 • Badania psychodiagnostyczne i testy językowe

 • Zapewnienie zewnętrznych specjalistów i ekspertów w branży marketingu, sprzedaży i IT

 • Szkolenia zawodowe (średnio 1500 osób rocznie korzysta z naszych programów szkoleniowych)

ZATRUDNIENIE PRZEZ AGENCJĘ PRACY

Korzyści dla pracownika zatrudnionego przez agencję pracy:

 • zdobycie niezbędnego doświadczenia i możliwość przejścia do zatrudnienia u bezpośredniego pracodawcy - użytkownika,

 • elastyczność stosunku pracy, w tym obniżony lub zwiększony wymiar czasu pracy,

 • możliwość zatrudnienia osób, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby 45+, bezrobotne, po ukończeniu studiów, powracające z urlopu rodzicielskiego, pracownicy o niskich kwalifikacjach, z problemami zdrowotnymi lub w wieku emerytalnym),

 • możliwość podjęcia pracy przez obcokrajowców (pomoc w znalezieniu zakwaterowania, opieka koordynatora, pomoc w adaptacji w nowym środowisku),

 • możliwość przejścia do zatrudnienia etatowego.

Wady zatrudnienia przez agencję pracy:

 • na mocy prawa pracownik zatrudniony przez agencję pracy (w porównaniu z pracownikiem etatowym) jest ograniczony w swoich prawach (np. łatwiejsze rozwiązanie stosunku pracy).

 • Brak przejrzystości na czeskim rynku pracy, na którym jest zarejestrowane ponad 2000 agencji zatrudnienia, co może zdezorientować pracownika. Niestety nie wszystkie agencje pracy działają w sposób uczciwy, z zachowaniem norm etycznych i prawnych oraz profesjonalnego podejścia do swoich pracowników.

 • Pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pracy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy.

Przed podjęciem pracy:

W Republice Czeskiej funkcjonuje portal Administracji Państwowej www.justice.cz 
Zalecamy sprawdzić każdy podmiot gospodarczy przed pojęciem pracy.

Zalecamy unikać pracodawców:

 • z krótkim okresem działalności

 • z niskim kapitałem zakładowym

 • bez strony internetowej